"

Což takhle dát si franchising?

18. 04. 2017 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Proč franchisa?

Obecně společnosti nabízejí franchisu z jednoho z těchto tří důvodů: čas, lidi nebo peníze.

Prvotní bariérou pro podnikatele, který chce expandovat, je kapitál. Franchising umožňuje společnostem expandovat bez rizika zadlužení a kapitálových nákladů. Protože franchisant poskytuje prvotní investici, franchising umožňuje rozvoj s minimální potřebou kapitálu. Je to franchisant, kdo podepisuje pronájem a závazky plynoucí z různých servisních kontraktů, a proto franchising umožňuje franchisorovi rozvoj doslova bez případných závazků. To podstatně snižuje jeho rizika.

Další bariérou, které dnes podnikatelé čelí, je najít a udržet si dobrého manažera provozovny. Příliš často majitelé společnosti pracně hledají a školí nového manažera, který nakonec odejde a v horším případě dokonce ke konkurenci.

Franchising umožňuje majitelům společnosti překonat mnoho problémů, když manažera provozovny nahradí motivovaným franchisantem. Navíc, protože franchisant do provozu vložil peníze a očekává zisk, je jeho výkonnost lepší. Protože franchisorův příjem je závislý na prodejích franchisanta, a ne na jeho ziskovosti, sledování výdajů provozovny není pro franchisora tak důležité.

Zřízení provozovny je časově náročné. Hledání místa, dohadování nájemného, zařizování provozovny, zajištění financování, nábor a školení personálu – výsledkem je, že počet provozoven, které v daném čase můžete otevřít, je omezený.

Pro společnosti, které mají příliš málo času (nebo málo lidí), je franchising často nejrychlejší způsob růstu. Protože většinu těchto činností dělá franchisant. Franchisor poskytuje samozřejmě poradenství, ale ten, kdo běhá a shání, je franchisant. Franchising má pro franchisora pákový efekt na jeho finance a zdroje.

Je moje podnikání vhodné pro franchising?

Franchising je poměrně flexibilní formát a lze jej aplikovat na téměř každé podnikání, pokud splňuje následující podmínky:

  • Musí být důvěryhodný, mít zkušené vedení. Má předchozí zkušenosti po určitou dobu? Byl veřejností přijat a má ohlasy v tisku?
  • Musí být jedinečný. Je jiný než konkurence? Lze jej prezentovat jako podnikatelskou příležitost? Má udržitelnou konkurenční výhodu?
  • Musí být naučitelný. Má zavedený systém? Jsou jednotlivé procesy zdokumentovány? Lze se provozování naučit za tři měsíce nebo ještě rychleji?
  • Přináší výnos z investice alespoň 10–15 % po odečtení licenčního poplatku (obvykle kolem 4 až 8 %)? Jinak franchisanta neuspokojí.

Jestli vaše podnikání tato kritéria splňuje, pak je dobrým kandidátem pro franchising.


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI