"

Expanze franchisových konceptů postupuje

19. 04. 2017 , aktualizace: 25. 01. 2019 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Když některý segment trhu roste, přicházejí silné společnosti hledající dlouhodobou možnost investice a rozvoje. Bohužel se však na vlně zájmu snaží svézt různé firmy, které jsou podkapitalizované a jejichž franchisový koncept není dostatečně vyvinut, neposkytuje kvalitní služby franchisantovi, nemá přidanou hodnotu.

Zájemce o franchisu to při výběru své značky nikdy nemá lehké. Musí posoudit, jak je franchisa silná doma a v zahraničí a jaké má perspektivy. Existují postupy, které mohou hodně pomoci.

Až tři roky zpátky

V první řadě je třeba o firmě, která poskytuje franchisovou licenci, získat základní informace. Ve většině zemí platí povinnost franchisora zveřejnit o sobě a své nabídce informace – adresu sídla, popis nabízené franchisy, předchozí obchodní zkušenosti, seznam provozoven…

Při rešerši o franchisorovi ze zahraničí mohou být informace o něm zavádějící kvůli rozdílnosti trhů. Dále je třeba si zjistit hospodářské výsledky za poslední dva nebo tři roky, a to nejen u mateřské firmy, ale i u master franchisantů, pokud působí v zahraničí.

Je třeba hledat odpověď na otázky jako: Je firma dostatečně kapitálově vybavena? Kde měla největší úspěchy? Jaké jsou její plány na expanzi? Důležité je i to, zda franchisor ručí za závazky master franchisantů. Získané finanční informace je pak třeba dát k vyhodnocení zkušenému franchisovému poradci.

Osobní rozhovory

V dalším kroku je dobré vyzpovídat přímo franchisanty, jaké mají zkušenosti s franchisorem, jaké jsou silné a slabé stránky společnosti. Setkání s franchisanty nelze vynechat.

Posledním krokem je prošetřit právní statut společnosti v jednotlivých zemích. Má zde zaregistrovanou firmu? Jsou v dané zemi řádně zaregistrovány a chráněny obchodní značky a patenty? Návrh franchisové smlouvy, kterou s firmou máte podepsat, nechte prověřit právníkem.

Prověřte, zda jsou smlouvy sepsány s ohledem na právo dané země, nebo jsou jen rychlou adaptací kontraktu z mateřské země. Vybrat dobrou mezinárodní franchisu vyžaduje více než jen prohlídku atraktivních firemních prospektů a pohovorů s firemními zástupci.


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI