"

Velká Británie: Je pro ženy těžší začít podnikat?

12. 01. 2017 , aktualizace: 30. 01. 2019 Sdílej na Internetový časopis pro podnikání a franchising

Julie Hall, zakladatelka WU, říká, že ve srovnání s muži si ženy, až na výjimky, daleko méně věří. Podporuje ženy v tom, aby si kladly vyšší cíle. „Stále se ukazuje, že když usilujete o více, více i dosáhnete. Právě současná situace, kdy se dostáváme z krize, je vhodnou příležitostí pro ženy, aby zaplnily vzniklé mezery na trhu a přispěly k zotavení britské ekonomiky,“ říká Julie Hall.

Bariéry

Sally Goodsell, generální ředitelka regionálního fondu Finance South East (FSE), situaci komentuje takto: „Momentálně je situace pro zahájení podnikání mimořádně složitá. Pro ženy jsou tu navíc další bariéry, které bych nenazvala přímo diskriminací. Například když žena nastartuje podnikání a potom si vezme kvůli dítěti dovolenou, tak to určitě ovlivní objem času, které podnikání může věnovat. Často se setkávám se ženami, které prostě mají více závazků ovlivňujících jejich schopnost úspěšně budovat podnik".

Také získání finančních prostředků pro nové podnikání je všeobecně dost obtížné. Výzkum ukazuje, že pro ženu je získání financí ještě mnohem těžší. Zkušenosti mnoha žen, které chtějí začít podnikat, potvrzují, že jim skutečně nechybí podpora od podnikatelské komunity, ale silně je omezuje právě nedostatek financí. FSE a British Business Angels Association (BBAA) zorganizovaly několik akcí s cílem získat pro ženy „andělské“ investory.

Pro začínající podnikatelky jsou finance z netradičních zdrojů, jako jsou byznys andělé vítané. Ale počet těchto investorů je nedostatečný. „Jsem přesvědčena, že byznys andělé, jsou v počátečním stádiu podnikání významnou podporou. Ve Velké Británii činí roční investice do mladých společností 0,8 až 1 miliardu GBP,“ říká Sally Goodsell.

Přes velký počet úspěšných žen ve Velké Británii (tvoří téměř polovinu milionářů) tvoří v současné době jen asi 5 procent byznys andělů. „Chceme tato čísla změnit, proto jsme spojili síly s BBAA, abychom do této prospěšné činnosti zapojili více žen. Mají skvělou možnost použít své finanční zdroje, podnikatelské dovednosti a zkušenosti k podpoře růstu nadějných malých a středních firem.“

Dalším důvodem, proč mají ženy horší přístup k finančním zdrojům, je, že kolem nich neexistuje síť investorů. Těmi jsou hlavně muži, kteří se přirozeně ženami podnikatelkami zabývají méně. 

Potenciál

Aktuálně je obrat malých a středních podniků vedených ženami odhadován na 130 milionů GBP. Pam Alexander, generální ředitelka South East England Development Agency (GROWE) říká: „Příspěvek žen podnikatelek k naší ekonomice je cenný, ale stále je zde nevyužitý velký potenciál. Kdyby ve Velké Británii bylo stejné procento žen podnikatelek jako v USA, bylo by asi o 900 000 více malých a středních podniků vedených ženami, které by do národní ekonomiky přispěly odhadem 25 miliardami GBP.“ 

Jde to

Úspěšné podnikatelky samozřejmě existují, jak ukazuje nejnovější Global Entrepreneurship Monitor. Čtyři z každé stovky žen ve věku nad 18 let jsou aktivní podnikatelky. Navíc poslední zpráva Prince’s Trust odhalila, že 38 % všech začínajících podnikatelů jsou ženy.

Problémem pro mnoho žen, které chtějí vybudovat vlastní firmu, není nutně nedostatek důvěry připisovaný světem podnikání tomuto pohlaví, ale nedostatek porozumění pro přínos žen podnikatelskému prostředí ze strany finančníků. Rozvoj fondů specificky zaměřených na podnikání žen by měl zlepšení v této oblasti pomoci. Jestli se nemá promarnit dovednost a odhodlání podnikatelek, je nutná širší podpora od finančního sektoru.


Jinde na Internetový časopis pro podnikání a franchising


HLAVNÍ PARTNEŘI